Austrian Boat Show – BOOT TULLN

2 – 5. marca 2023 sa na výstavisku v rakúskom mestečku Tuln uskutočnila tradičná výstava spájajúca skoro všetky aktivity na vode a pod vodou. Samotné vodáctvo bolo zastúpené len okrajovo a bez pre nás tak významných českých výrobcov. I tak možno považovať túto výstavu za jednu z najpodstatnejších v strednej Európe. Nech sa páči krátky fotoreport.