Splav Hrona na hornom úseku (Brezno – Sliač) organizujeme už od roku 1999. Sme teda najstaršou spoločnosťou, poskytujúcou túto službu. Vodácke výlety po Hrone s dopravou osôb, prípadným ubytovaním a stravovaním poskytujeme rekreantom denne už od skorej jari po neskorú jeseň. Je to komplexná služba pre vodákov od materiálneho zabezpečenia (lode, pádla a príslušenstvo), cez dopravu lodí a osôb, až po bezpečné parkovanie.

Organizovaný splav Hrona ponúkame v týchto variantoch:

  • jednodenný
  • viacdenný putovný
  • dvojdenný luxusný
  • firemný
  • školský – mládežnícky
  • poobedný

Cena za tieto služby zahŕňa kompletnú vodácku výstroj, inštruktáž a prednostné služby vodáckeho taxíka na Hrone. Na požiadanie sprostredkujeme stravu a ubytovanie (nie je v cene splavu).

Nami organizované výlety po Hrone majú už dlhoročnú tradíciu a sme jedinou spoločnosťou, poskytujúcou túto službu v takom rozsahu a kvalite. Niektorí si splav zaradia do dovolenkového programu v oblasti Horehronia, iní prichádzajú k nám len na víkendový splav Hrona. Splav si treba vopred telefonicky rezervovať.

Pre kompletné informácie kliknite na www.splav-hrona.skZväčšiť mapu

Boat4u team