Bezovec a hrad Tematín

Zaujímavý a na turistické ciele bohatý okruh v Považskom Inovci začína v Hrádockej doline. Modrá značka smerom na hlavný hrebeň Považského Inovca vedie dolinou, neskôr po rozľahlých lúkách do sedla pod Skalinami. Zdatnejší turisti môžu vystúpať na hrebeň po žltej značke smerom na vrch Prieľačina 893 m. Táto trasa je cca o 5 km dlhšia. Červená hrebeňovka vedie striedavo lesom a lúkami na kedysi slávne rekreačné a lyžiarske stredisko Bezovec. Tu je viacero možností na osvieženie, najbližšie je Šport chata. Bočný hrebeň s modrou značkou vedie na zrúcaninu hradu Tematín. Späť do Hrádockej doliny vedie žltá turistická značka. Trasa meria necelých 19 km a aj s prestávkami sme ju absolvovali za 5 a ½ hodiny.

Bezovec Tematin graf


Hrad Tematín
Spolu s Trenčianskym, Beckovským a Čachtickým hradom zabezpečoval ochranu horských pohraničných priesmykov do Uhorska a dôležitého brodu cez Váh. Keďže ho postavili na vysokom a zďaleka viditeľnom mieste, slúžil aj ako signalizačný objekt. Spomínané hrady boli totiž vizuálne prepojené, to znamená, že v noci pomocou ohňových signálov a cez deň vlajkami odovzdávali dohodnuté znamenia.

Odporúčaná mapa:

  • VKÚ Harmanec č. 130 Považský Inovec – Piešťany

Marhát 748,2 m.n.m

Marhát je dominantný vrchol v Považskom Inovci v oblasti Piešťan. Vyhľadávaným cieľom peších turistov a cykloturistov je najmä pre drevenú rozhľadňu stojacu na jeho vrchole. Z nej sa otvára panoramatický výhľad až kam oko dovidí. 18. januára 2015 to bolo cca 100 m. Na Marhát vedie viacero turistických chodníkov. My sme zvolili trasu z Výtokov po zelenej značke cez Krahulčie vrchy. Chodník na Krahulčie vrchy strmo stúpa. Dosiahnutím kóty Krahulčie vrchy sme prekonali väčšinu prevýšenia cestou na vrchol. Ďalej sa pokračuje miernym stúpaním po červenej turistickej značke až na samotný Marhát. Na Marháte okrem spomínanej rozhľadne stojí symbolický kríž, symbolicky otočený na juh a dva prístrešky s posedením. Z Marhátu červená značka pokračuje prevažne lesnými cestami smerom na Bezovec. Na rázcestí sedlo Kostolný vrch sme po modrej značke prešli na Gonove lazy a odtiaľ po zelenej značke späť k zaparkovanému autu na Výtoky. Celá nenáročná trasa meria 14 km a absolvovali sme ju cca za 5 hodín.

Odporúčaná mapa:

  • VKÚ Harmanec č. 130 – Považský Inovec, Piešťany