Roštún 752 m.

Roštún je od roku 1953 najrozsiahlejšie maloplošné chránené územie v Malých Karpatoch. Zahŕňa celú hrebeňovú časť Veľkej a Malej Vápennej s priľahlými stráňami.

Územie je významné z geologického, geomorfologického, botanického i zoologického hladiska. Kras reprezentujú škrapy, krasové jamy, suché doliny a puklinové jaskyne. V lesných spoločenstvách bučín rastie veľa teplomilných druhov rastlín. Vzácnou flórou sa vyznačujú nelesné spoločenstvá skalných stien a štrbín. Sú tu aj významné biotopy zriedkavých druhov vtákov, netopierov a hmyzu.

Toľko je napísané na tabuľke pod Roštúnom.

Roštún je tretí najvyšší kopec v Malých Karpatoch. Roštún mu odjakživa hovorá len tý, čo vedzá viprávat. Tí, čo rozprávajú mu vravia Veľká Vápenná. Spoločne s blízkym Klokočom patria možno k najkrajším malokarpatským vrcholom. Celok dopĺňajú krasové javy Plaveckého krasu a zrúcanina Plavecký hrad.

Ideálny, 15 km dlhý, okruh možno začať v Plaveckom Podhradí. Vhodné parkovanie je pred hostincom Pod Bubnom skade vedie žltá turistická značka rovno na Roštún. Na vrchole je cca 5 m vysoká rozhľadňa. Okruh vedie ďalej po červenej miernym klesaním cez Mesačnú lúku (prameň) do sedla Uhliská. Cez Klokoč trasa pokračuje po modrej na Amonovu lúku a okolo Plaveckého hradu späť do Plaveckého Podhradia. V cieli veľmi príjemný hostinec Pod Bubnom ponúka kvalitné občerstvenie, skromné jedlo a dokonca tam majú peknú šenkárku.

Odporúčaná mapa:

  • VKÚ Harmanec č. 128, Malé Karpaty – Záruby

Rostun graf