Dunajec

Prameň
Vzniká sútokom riek Bieleho Dunajca a Čierneho Dunajca pod severnými svahmi Vysokých Tatier neďaleko Nowého Targu v Poľsku.

Ústie
Ústi do Visli (po poľsky Wisla), najväčšiej rieky Poľska s dĺžkou 1047 km a povodím 194 424 km2.

Popis
Dunajec na území Slovenska preteká v dĺžke 17 km a tvorí štátnu hranicu s Poľskom. Od Lysej nad Dunajcom po Červený kláštor preteká otvorenou krajinou s výhľadom na dominujúci kopec Troch korún. Od Červeného kláštora po ústie potoka Lesnica sa zarezáva medzi Tri koruny a vrch Holica, kde vytvára Prielom Dunajca. Celých 17 km, najmä však samotný prielom, sú hojne navštevované vodákmi. Dunajec je považovaný za najčistejšiu rieku strednej Európy.

Pieniny
Na časti územia Pienin sú vyhlásené národné parky. V Poľsku je to Pieninski Park Narodowy (PPN) a na Slovensku Pieninský národný park (PIENAP). Na západe, v Poľsku, národný park začína Zelenými skalkami nad vodnou plochou čorštýnskej priehrady a pokračuje hradným bradlom Čorštýn ďalej na východ, cez Macelovú horu, Novú horu, Tri Koruny, Sokolicu a končí bralom Bystrík na pravej strane Dunajca, na začiatku Malých Pienin. Na slovenskej strane národný park začína Hôrkou a Uhliskami nad Červeným Kláštorom a pokračuje Kláštornou horou, Plašnou s Haligovskými skalami, Holicou a Malými Pieninami na východ ku kóte Vrchličky, na ktorej územie národného parku končí.

V minulosti boli na území národného parku maloplošne chránené územia ale od roku 2004 ich nahradila zonácia národného parku a v súčasnosti má Pieninský národný park štyri zóny. Zónu A s piatym stupňom ochrany, zónu B so štvrým stupňom ochrany, zónu C s tretím stupňom ochrany a zónu D, ktorú tvoria intravilány a rozvojové územia obcí Červený Kláštor, Haligovce a Lesnica s druhým stupňom ochrany.

Pieniny sa delia na tri časti:

  • Spišské Pieniny sa nachádzajú medzi dolinou Bielej vody a lomom Dunajca pri Niedziči. Najvyšší vrch je Branisko (poľsky: Żar (879 m n.m.))
  • Centrálne Pieniny (volané len Pieniny) sa rozprestierajú od Niedziči po lom Dunajca medzi Sromowcami Niżnymi a Szczawnicou (Tri korunky, Holica a Sokolica).
  • Malé Pieniny siahajúce do doliny Popradu. Najvyšší vrch je Vysoké Skalky (1050 m n.m.), je to najvyšší vrch Pienin.

Turisticky najnavštevovanejšími sú Tri korunky a Sokolica na poľskej strane a prekrásny Prielom Dunajca (národná prírodná rezervácia vyhlásená r. 1967 /pôvodne r. 1932/, 360 ha) na slovenskej strane. Prielom Dunajca sa nachádza medzi obcami Červený Kláštor a Lesnica. Je to najhodnotnejšie územie Pienin s hlbokými kaňonmi, s meandrami zakliesnenými hlboko do skál, skalnými výtvormi a neprístupnými bralami.

Pri návšteve Pienin netreba rovnako vynechať návštevu hradu v Niedziči, ktorý sa v súčasnosti týči nad priehradou. Kedysi však jej dnom pretekala rieka Dunajec, ktorá v tejto časti tvorila hranicu medzi Uhorskom a Poľskom. Oproti hradu Niedziča sa nachádza zrúcanina hradu v Czorsztyn-e. Tieto hrady boli hraničnými pevnosťami. Pieninský národný park (PIENAP) bol na Slovensku vyhlásený v roku 1967 na ploche 2125 ha, v roku 1997 rozšírený na 3750 ha. V Poľsku bol vyhlásený Pieniński Park Narodowy (PPN) 23. mája 1932 na ploche 760 ha, v roku 1955 rozšírený na 2231 ha.

Splavnosť
Dunajec má charakter podhorskej rieky so silnejším prúdom a kamenistým dnom. Celoročnú splavnosť zabezpečuje voda z vodnej nádrže na Poľskej strane. Dunajec zvládnu aj začiatočníci. Nie je to však až tak jednoduchá voda, preto by plávacie vesty mali byť samozrejmosťou.

Celý úsek od Lysej nad Dunajcom po Lesnicu je splavný za jeden deň. Nie sú na ňom žiadne prekážky v plavbe. V Červenom kláštore je vhodné miesto na obednú pauzu. Problém, a to celkom nepríjemný, je len na záver splavu. Ide o asi 2 km dlhý pochod k chate Pieniny v Lesnici. Najbližšie možné prístupové miesto autom. Tu doporučujeme služby miestnych kočišov. Tí vám bez problémov sfúknuté lode vyvezú až na parkovisko k autu. Ďalšou perličkou na splave Dunajca je návrat do Červeného kláštora, respektíve Lysej nad Dunajcom. Prístupová cesta vedie okľukou cez tri obce. Ak si chcete Dunajec naozaj vychutnať objednajte si od nás aj dopravu. Prielom sa oplatí splaviť aj viac krát.

Ubytovanie, táborenie, stravovanie
V Pieninách je množstvo stravovacích a ubytovacích zariadení. Dva autokempy sa nachádzajú priamo na brehu Dunajca v Červenom kláštore a jeden pri moteli Goralský dvor v Haligovciach.

Doporučené mapy:
VKÚ Harmanec Turistické mapy – 1: 25 000

  • č. 7 – Pieninský národný park

Boat4u team

- Mapa stránky -