Detské rybárske preteky VN Suchá nad Parnou (11. 5. 2013)

Detský team Rybárstva Trnava sa zúčastnil každoročných pretekov mladých rybárov Ms SRZ Trnava na VN Suchá nad Parnou. Zvolili sme obvyklí spôsob lovu na ľahký feeder a na háčik nastražili klasiku, kostných červov s kukuričkou.

Na zakŕmenie sme použili jednoduchú zmes Timár Mix v očakávaní prevažne bielej ryby. Avšak už v predošlých tréningoch sa nám ukázalo že táto zmes dokáže spoľahlivo odselektovať drobnú rybu a dotiahnuť väčšie kaprovité ryby. Počas pretekov na naše príjemné prekvapenie končili na háčiku väčšie pleskáče no najmä kapre. Jeden z nich o dĺžke 52 cm a hmotnosti 2,25 kg nám vyniesol krásne tretie miesto.

Vnadiaca zmes Timár Mix [Rybárstvo Trnava]

Vnadiacu zmes Timár Mix nájdete na pultoch našej predajne Rybárstvo Trnava, alebo na www.rybarstvotrnava.sk

Treba pochváliť aj funkcionárov Ms SRZ Trnava a organizátorov pretekov. Nezabudli sa pristaviť pri každom mladom rybárovi, prehodiť slovko či dve čím u mládeže budujú pocit spolupatričnosti k príslušníkom Petrovho cechu. Takýmto prístupom podujatie okrem spoločenského rozmeru nadobúda i rozmer výchovný.

Ocenených bolo všetkých 31 bodovaných úlovkov. Ceny odovzdával riaditeľ pretekov Mgr. Tomáš Dobrovodský a starostka obce Suchá nad Parnou Ing. Daniela Balážová PhD.