Baseballový klub ANGELS Trnava

Zdravá a silná mládež by mala byť prioritou každej spoločnosti. Toto dnes zabezpečujú rôzne športové kluby s rôznym zameraním.

Baseballový klub Angels z Trnavy v posledných rokoch kladie dôraz najmä na prácu s mládežou. Okrem početného žiackeho družstva zakladá športové krúžky na základných školách. Tým prispieva k propagácii baseballu a športu ako takého v radoch mládeže. Toto všetko je možné len vďaka obetavej práce nadšencov a finančnej podpory zo strany sponzorov. Značným finančným prínosom pre všetky športové kluby, nie len pre BK Angels sú tzv. 2%. Spoločne s členskými príspevkami a už spomenutou dobrovoľníckou prácou zabezpečujú základný chod klubu.

Sú však investície na pokrytie ktorých treba siahnuť hlbšie do vrecka. Takou je i výstavba nového športového areálu na Cukrovej ulici v Trnave. Na areáli sa už dlhší čas intenzívne pracuje vďaka podpore priaznivcov klubu a mesta Trnava. Klub privíta akúkoľvek pomoc v rôznych formách.

Viac na www.angels.sk


Video a fotografie zo spoločného tréningu žiackeho družstva a rodičov. Spoločný tréning sa koná raz mesačne.

 angels vystavba