KOTA 79 je gentlemanský splav Hrona tých najdrsnejších mužov divočiny, lovcov kožušín, traperov, prospektorov, trempov a desperádov na rieke Hron. Cieľom je za tri dni na kánoe dosiahnuť Kótu 79, motorest STOP v Kozárovciach. Na udatných synov prérie čaká plavba cez cudzie kmeňové územia a mámivé pokušenie ohnivej vody. Muži si všetky potraviny, kožušiny a strelivo povezú v kánoe. Jedine počas krátkych zastávok v traperských staniciach alebo zlatokopeckých táboroch môžu nadobudnúť zásoby výmenou za zlatý prach alebo vzácne kožušiny.

Traperi, prospektori, pištoľníci, mašeri a honáci stád v spoločnosti ľahkých žien každý večer zasadnú k táborovému ohňu. S ďalekou piesňou na perách zakusujúc sušené bizónie mäso a pijúc ohnivú vodu spomenú svoje udatné činy počas poslednej trapersko-zlatokopeckej sezóny. V spoločnosti hrdých synov prérie, na vlnách Veľkej rieky, napájanej topiacim sa snehom z Velikých vrchov.

Nech Veľký duch mužom divočiny žehná suché mokasíny a mokrú hubu! 

PLÁN

Deň nula, 25-ty deň mesiaca sadeníc:
Zraz večer na fleku pod Motorestom Nemecká na kóte 202.

Deň prvý, 26-ty deň mesiaca sadeníc:
Plavba drsnou divočinou plnou divej zvery a cez nepriateľské kmeňové územia až po kótu 151 – Budča táborisko
Spolu 51 km

Deň druhý, 27-mi deň mesiaca sadeníc:
Plavba drsnou divočinou plnou divej zvery a cez nepriateľské kmeňové územia z kóty 151 – Budča táborisko po Revištské Podzámčie, kóta 114
Spolu 37 km

Deň tretí, 28-mi deň mesiaca sadeníc:
Plavba drsnou divočinou plnou divej zvery a cez nepriateľské kmeňové územia z kóty 114 Revištské Podzámčie po KOTA 79 Kozárovce motorest STOP
Spolu 35 km

LODE
Dvojmiestne nafukovacie kánoe Yukon ROBFin alebo pre sráčov budú rafti Hobit. Ku každému sú pádla a 50l sudy na potraviny, kožušiny a zbrane.


PRAVIDLÁ
komplet tábornícku výbavu, kožušiny, zbrane a potravu si musí každý niesť so sebou v lodi. Zelenáči a nežné kvety prérie majú povolené nakupovať počas plavby v traperských staniciach a salónoch, nesmie to byť ale proviant a výstroj dovezená niekým iným. Drsný muži divočiny sa vedia uživiť z vlastných zásob a lovom. Povinné zastávky a podrobnosti budú dohodnuté radou starších na úvodnom potlachu na Kóte 202.

KOTA 79 je trampská akcia, mala by sa teda niesť v duchu trampingu a je určená pre trampov.  


Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť štart šelijakým greenhornom, čurákom, suchárom a členom KST (chlpatým ponožkám). Každý muž sa svojim slovom bojovníka zaväzuje k čestnej a chrabrej účasti na KOTE 79. Nech sláva jeho skutkov naveky koluje pri táborových ohňoch v každom típí a po celej prérii!

Howgh!


Prihlášku na KOTU 79 posielajte na manakolar@gmail.com