Lanovka na Chopku a jej sláva na Facebooku

Nedávno zaznamenala na sociálnej sieti, teda na Facebooku svojich pár hodín slávy aj nová kabínková lanovka v lyžiarskom stredisku Chopok juh. O slávu sa postarala jediná, pravdepodobne s recesiou vytvorená fotografia. Fotografia totiž zobrazuje kabínku lanovky opierajúcu sa o svah a obsahuje hanlivý popis na adresu jej tvorcov.

V okamihu sa užívatelia Facebooku rozdelili na dva tábory. Ten prvý tábor sucho skonštatoval že ide o fotomontáž a viac sa problémom nezaoberal. Druhý tábor rozobral problematiku podrobnejšie. Samozrejme odsúdil projektantov, staviteľov, investora a prevádzkovateľa.

Pravda je že sa nejednalo o fotomontáž. Dolná stanica lanovky je naozaj postavená v mieste kde dochádza k návejom snehu a každý verný južan to vopred vedel. Za predpokladu že stavitelia obdobných technických zariadení sú odborníci na slovo vzatý určite vedeli čo robia a prečo to tak robia. Pravdepodobne nemali inú možnosť. Krátka prevádzka lanovky však ukázala že personál je schopný sa s problémom poľahky popasovať. Disponujúc modernou technikou udržuje lanovku v prevádzke i za extrémnych poveternostných situácii.

Lanovka zahájila prevádzku v decembri 2012 a spoločne s Funitelom zo severnej strany konečne, respektíve opäť došlo k prepojenie lyžiarskych stredísk na oboch stranách Chopku. Ide teda o novo narodené dieťa, ktoré treba ešte vodiť za ručičku. Určite prevádzkovateľ časom odstráni všetky chyby, čo je v prvom rade jeho záujem. Ak sa do lyžiarskeho strediska Chopok juh vyberiete, navštívte bufet Koska. V tzv. vlekárovej izbe nájdete krásne retro fotografie z čias minulých. Na jednej je zobrazená stará sedačka smerom na Chopok. Jazdila vtedy bokom a na zábere vidno, ako sa prediera tunelom v snehu. Pamätníci výťahári vravia že odhrabať ráno sedačku bol rituál. Lopatou…

 Lanovka na Chopku a jej sláva na Facebooku

Záber na dolnú stanicu lanovky. V suteréne je bezproblémový prechod na chatu Kosodrevina a veľmi elegantné toalety

Čo priniesla a odniesla nová lanovka
Hlavne poľských rekreantov od severu. Tí zmenili Chopok juh z regionálneho strediska na stredisko kde sa treba pri vleku tlačiť. Mimo iné kabínková lanovka prepraví na vrchol i lyžiarov, ktorý by sa tam inak za každého počasia nedostali. Vidieť dnes člena Horskej služby pri kávičke je raritou. Majú čo robiť. Tým však výpočet negatív končí. Všetko ostatné je nezvratný pokrok kráčajúci ruka v ruke s dobou. Názory sa rôznia a nie je cieľom tohto článku ich obhajovať, alebo vyvracať.

Lanovka na Chopku a jej sláva na Facebooku