Jeseň na malom Dunaji

Malý Dunaj je miesto kde uprostred husto osídlenej urbanizovanej krajiny nájdete malý kúsok divočiny. Od okolitého sveta ju oddeľuje pás hustého lužného lesa. Inak teda ako na kanoe či kajaku sa o prírode Malého Dunaja nič nedozviete. Koncom jesene sa rozmanitá skladba drevín lužného lesa sfarbí všetkými farbami jesene. Prežitý čas na rieke v kanoe, najlepšie s rybárskym prútom v ruke vám dodá energie na rozdávanie. Toto dokáže len príroda.

Je až zarážajúce že už aj na tento vzácny kus prírody si brúsi zuby betonárska lobby. Plánovaná výstavba vodnej elektrárne by nenávratne zdevastovala veľkú časť rieky. Napriek tomu že dnes vyrobíme elektrinu doslova aj z hovna.

www.malydunaj.com