Jarný pochod HP 2015

KST Hlohovec pozýva turistov a priateľov prírody na Jarný pochod HP 2015 (37. ročník) v sobotu 18. apríla 2015.

Trasy:

  • 13km: Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové (3,5 hod)
  • 17 km: Jalšové (alebo Studená dolina) – Ovčia skala – Havran (6 hod)
  • 22 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran (6 hod)
  • 28 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany (7 hod)
  • 37 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova pec – Piešťany (9 hpd)

Štart:

  • 13, 22, 28 a 37 km. Hlohovec žel. st., 7:00 – 9:00 hod.
  • 17 km: Jalšové obec (alebo Studená dolina – Ifkova chata)

Doprava z HC sutobusom SAD zo zastávky Hlohová ulica alebo AS o 07:50 a 9:20 hod. od Jalšového (zast. Jalšové obec) a o 9:00 hod do Studenej doliny (zast. Tapličky chata). Štartová registrácia pre trasu 17 km je na kontrole Ovčia skala.

Cieľ:

  • 13 km: Jalšové (cieľová registrácia je na kontrole Ovčia skala)
  • 17 a 22 km: Havran
  • 28 a 37 km: Piešťany (cieľová registrácia je na kontrole Havran)

Iné:
Doprava Havran – HC je možná autobusmi SAD a osobitným autobusom KST HC. Na trase pochodu nie je možné občerstvenie jedlami alebo nápojmi. Občerstvenie je možné zakúpiť na štarte v Hlohovci a v Jalšovom a v cieli v hostinci Havran. Tešíme sa na Vašu účasť a želáme Vám príjemný pobyt v prírode.

KST Hlohovec

Pochod je organizovaný s podporou mesta Hlohovec.

- Mapa stránky -